||  ಹರಿ ಸರ್ವೋತಮ - ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ  ||   

Welcome to Chaturmasya 2017 @ Palamoor (Mahabubnagar)

Welcome to the official website for the 22nd Chaturmasya of Shri Shri 1008 Sri Satyatma Tirtha Swamiji to be held at Palamoor (Mahabubnagar) commencing from 18-07-2017 to 06-09-2017 Ashada Krishna Dashimi (ಆಷಾಢ ಕ್ರಿಷ್ಣ ದಶಿಮಿ) and ends on Bhaadrapada Shuddha Pouranami (ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ).

ll Sri Moolarama Digvijayarama Vedavyasaah Vijayante ll

Sri 1008 Sri Satyapramoda Tirtha Swamiji's

JANMA SATAMANOTSAVA and
ll Sri Jagadguru Sriman Madhwacharya Moola Mahasamsthana ll
Sri Uttaradimath

 

 

 

 

Venue:
Sri Anantha Laxmi Narasimha Gardens
Opp. Petrol Pump, Padmavathi Colony, Palamoor(Mahabubnagar) - 509001


22nd Chaturmasya Karyacharana Samithi
Sri Uttaradimath, Palamoor (Mahabubnagar)

We take the opportunity to invite you along with your family and friends on this occasion to seek blessings of Sri Hari Vayu Gurugalu and Shri Shri 1008 Sri Satyatma Tirtha Swamiji.


Let all of us hands to make it a huge success. 

     Please follow us on : Facebook  YouTube

 

 

 


news

పాలమూరు చాతుర్మాస్య పాట

శ్రీ మూల రామదేవుల వారి పూజ

View more...
Brochure
Brochure
Copyrights © chaturmasya2017mahabubnagar.com, All rights reserved                                    Designed & Maintained by Arrow Media Services